• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Kontakt

Toto webové sídlo www.kalamenova.sk spravuje Obec Kaľamenová a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kaľamenová

Adresa:
Obecný úrad Kaľamenová
Kaľamenová 11
038 22 Kaľamenová

IČO: 00 633 909

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Turčianske Teplice
Región: Turiec
Počet obyvateľov: 83
Rozloha: 579 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1240

Všeobecné informácie: info@kalamenova.sk
Podateľňa: podatelna@kalamenova.sk
Starostka : Martina Čičmancová,  e-mail: starosta@kalamenova.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@kalamenova.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 043 / 496 26 36
E-mail: sekretariat@kalamenova.sk

Kompetencie:
Obec Kaľamenová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kaľamenová je zriadený v: Spoločný stavebný úrad Turčianske Teplice

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 13:00
Utorok 7:00 - 13:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 13:00
Piatok 7:00 - 11:00


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35