• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Profil verejného obstarávateľa

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ: Obec Kaľamenová
Sídlo: 038 22 Kaľamenová 11
Štatutárny zástupca: Martina Čičmancová, starostka
e-mail: starosta@kalamenova.sk
Telefón: +421-43-4962636
IČO: 00633909
DIČ: 2020607336
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. pobočka Turčianske Teplice
Číslo účtu: SK66 0200 0000 0026 5186 2359
Kontaktná osoba: Martina Čičmancová - starostka obce

Na stiahnutie :