• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1 Kultúrny dom Kaľamenová - stavebné úpravy Hplus, a.s.,
3500.00 €
1/2017 predaj pozemku KN-C č. 48/20 Obec Kaľamenová
0.00 €
1/2017 predaj pozemku KN-C č. 48/20 Obec Kaľamenová
165.00 €
1/2017 poskytovanie audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič
450.00 €
03/§50j/2017/PZ VAOTP-2/TR Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6477.60 €
00633909/MFZ020 Doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry- Sympatia d.d.s.,a.s.
15.00 €
3/2017 Zber, preprava, odvoz a uloženie KO Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
0.00 €
1/2016 Zimná údržba komunikácií v obci Kaľamenová Dušan Zádielský
20.00 €
tz2016-12-14jv72 systémová podpora dát TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Z-S-2016-000253-00 obnova sústavy verejného osvetlenia Stredoslovenská energetika a.s.
16200.00 €
1 Dodávka elektriny Stredoslovenská energetika a.s.
200.00 €
2016 Zníženie energetickej náročnosti OcÚ OSP, a.s. Obchod.Stavebnícto.Podnikanie Prievidza
30604.88 €
22016 zriadenie vecného bremena na parcele č. 48/3 Jana Čičmancová, Ing. Jaroslav Šmiček
10.00 €
12016 zriadenie vecného bremena na parcele č. 48/3 Jana Čičmancová, Ing. Jaroslav Šmiček
10.00 €
3 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s NATUR-PACK, a.s. NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
2 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Ing. Jozef Adamkovič
430.00 €
tz2015-04-21bt1 aktualizácia a spracovanie dát do programu WinCITY Kataster TOPSET Solutions s.r.o.
30.00 €
SB 12032015 Služby súvisiace so žiadosťou o nenávr. príspevok Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
1 zimná údržba komunikácií v obci Kaľamenová Dušan Zádielský
20.00 €
2/2014 Bezpečnostný projekt Insomnium, s.r.o.
316.80 €
1/2014 spracovanie PHSR na roky 2014-2020 Regionálny rozvojová agentúra Turiec
300.00 €
A/904/11/2008 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o.
270.00 €
5 Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti SCVČ TK Deep Súkromné centrum voľného času TK Dep
156.00 €
4 Dotácia na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti SCVČ ABC Súkromné centrum voľného času ABC Martin
390.00 €
5190004884 úrazové poistenie uchádzaťov o zamestnanie počas AČ Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
3.25 €
2 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
1 Vysporiadanie práv výkonných umelcov Slovgram
33.50 €

Archív zmlúv: