Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Kaľamenová zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Kaľamenová na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce má 5 poslancov.


Poslanci OZ:

Ján Zelienka - zástupca starostky

Alena Čičmancová

Peter Kubík

Lucia Šmičeková Čičmancová

Ing. Dušan Košarišťan