Prerušenie distribúcie el. energie 15.07.2024

 24.06.2024

Dňa 15.07.2024 od 7:15 hod do 18:00 hod. bude v našej obci prerušená dodávka el. energia z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Zoznam odberných miest:

https://www.kalamenova.sk/files/2024-06-24-102158-Ozn__menie_o_preru__en___distrib__cie_el._energie.pdf


Zoznam aktualít :