Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 66)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2021 zimná údržba komunikácií v obci Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: DREVO-STAV s.r.o.
27 €
ZLP-VT-2021-0251 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
00633909/248/2021 dodanie softvérových produktov a servisná podpora Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: INISOFT s. r. o.
1421241 dotácia pre DHZ Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Dobrovoľná pož.ochrana SR
1400 €
3/2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní činnosti SOU Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Dubové
1/2021 Zmluva o výpožičke tabletu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
3202 Odb.:
Dod.:
07ZA220005 Program rozvoja vidieka SR 2014 -2020 Odb.:
Dod.:
50901.65 €
58/2020 výpožička tabletu a SIM na sčítanie obyvateľov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovenská republika - Štatický úrad SR
0 €
1/2017 predaj pozemku KN-C č. 48/20 Odb.:
Dod.:
165 €
00633909/TZO/2021 Dohoda zmluvných strán o zabezpečení systému nakladania s obalmi Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: ASEKOL SK, s.r.o.
0 €
3/2020 zabezpečenie nakladania s odpadom Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: EkoOil - Slovakia s.r.o.
60 €
2020/128/1205 návratná finančná výpomoc z dôvodu výpadku dane z príjmov v dôsledku pandémie COVID-19 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1151 €
12020 Uloženie inžinierskej siete /NN prípojky/ parc. C-KN č. 187/1, C-KN 187/2 k.ú. Kaľamenová Odb.: Jozef Haco
Dod.: Obec Kaľamenová
0 €
15 zneškodňovanie odpadov na skládke Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
0 €
2 Zmena poplatkov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Dubové
0 €
1 Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Dubové
0 €
1 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
12020 GDPR Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: SUCHY&PARTNERS s.r.o.
15 €
1 zneškodňovanie odpadov na skládke Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
0 €
Generované portálom Uradne.sk