Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 74)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2023 Propagácia firmy objednávateľa na podujatí "Deň rodiny" Odb.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Dod.: Obec Kaľamenová
200 €
A/904/11 aktualizácia programov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
90 €
ZLP-VT-2021-0251 DEUS Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
2/2022 Vykonanie auditu za rok 2021 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
480 €
1/2022 Poskytnutie dotácia z rozpočtu obce Odb.: Spojená škola, Školská 447/2, Turčianske Teplice
Dod.: Obec Kaľamenová
50 €
1422217 Poskytnutie dotácie pre DHZO Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Dobrovoľná pož.ochrana SR
1 400 €
SSE 1/2022 Dodávka elektriny Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
0 €
1/2021 Spevnená plocha okolo Domu smútku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Milan Cengel
7 900 €
2/2021 zimná údržba komunikácií v obci Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: DREVO-STAV s.r.o.
27 €
ZLP-VT-2021-0251 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
00633909/248/2021 dodanie softvérových produktov a servisná podpora Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: INISOFT s. r. o.
0 €
1421241 dotácia pre DHZ Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Dobrovoľná pož.ochrana SR
1 400 €
3/2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní činnosti SOU Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Dubové
0 €
1/2021 Zmluva o výpožičke tabletu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
3202 Odb.:
Dod.:
0 €
07ZA220005 Program rozvoja vidieka SR 2014 -2020 Odb.:
Dod.:
50 901.65 €
58/2020 výpožička tabletu a SIM na sčítanie obyvateľov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovenská republika - Štatický úrad SR
0 €
1/2017 predaj pozemku KN-C č. 48/20 Odb.:
Dod.:
165 €
00633909/TZO/2021 Dohoda zmluvných strán o zabezpečení systému nakladania s obalmi Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: ASEKOL SK, s.r.o.
0 €
3/2020 zabezpečenie nakladania s odpadom Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: EkoOil - Slovakia s.r.o.
60 €
Generované portálom Uradne.sk