Faktúry


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1161)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
238 členský príspevok ZMOS Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
15.73 €
237 vývoz KO 10/2022 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
114.18 €
236 mobil Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37 €
235 uloženie odpadu na skládke Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
18.36 €
234 poplatok za uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
19.30 €
233 výkon funkcie 11/2022 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: SUCHY&PARTNERS s.r.o.
18 €
232 hlasové hovory Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
231 Kniha Samospráva v nás Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: " Z d r u ž e n i e m i e s t a o b c í - r e g i ó n T u r i e c"
250 €
230 kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: ALL FIRE SERVIS, spol. s.r.o.
83.40 €
229 Darčekové predmety pre poslancov k ukončeniu voleb.obdobia Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: OLYMP ERBY s. r. o.
247.02 €
228 zástava SR vonkajšia Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Signo, s.r.o.
19.80 €
227 poplatok za uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
17.21 €
226 poplatok za uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
16.38 €
225 Publikácia Miestna samospráva Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
15 €
224 vývoz KO 9/2022 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
162.80 €
223 výkon funkcie 10/2022 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: SUCHY&PARTNERS s.r.o.
18 €
222 mobil Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36 €
221 internet 10-12/2022 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: SWAN, a.s.
72 €
220 hlasové hovory Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.15 €
219 Obnova databázy Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
36 €
Generované portálom Uradne.sk