Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Obecné noviny Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: INPROST s.r.o.
93.60 €
Účtovné súvsťažnosti v samospráve Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
33.00 €
potvrdenie o pobyte - tlačivo Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Centrum polygrafických služieb
19.82 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
21.00 €
výkon funkcie zodpovednej osoby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: SUCHY&PARTNERS s.r.o.
18.00 €
nastavenie a konfigurácia PC Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: ATAK systems s. r. o.
48.00 €
vývoz komunálneho dopadu za január 2020 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
99.97 €
obrusy Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: EVENIT, s.r.o.
50.80 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
vývoz fekálii Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
66.76 €
vývoz komunálneho dopadu za december 2019 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
50.67 €
Traktor XTY 220 HD Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Mountfield SK, s.r.o.
3003.95 €
poplatok za uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
3.80 €
poplatok za uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
7.19 €
internet Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: SWAN, a.s.
59.96 €
licencia virtuálnycintorín Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
79.27 €
aktualizácia webstránky Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: wbx, s.r.o.
24.00 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
inzercia MY Turčianske noviny Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Petit Press, a. s.
36.00 €
nájom a údržba kontajnerov Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
vývoz odpadu za november 2019 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
52.92 €
poplatok za uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
7.56 €
poplatok za uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
4.00 €
poplatok za stavebné konania Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Obec Dubové
50.00 €
výmena strešnej krytiny s dodaním materiálu - Kultúrny dom Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Mário Lacko
14780.00 €
vianočné pozdravy Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
20.30 €
poradenstvo a konzultácie pri príprave pre projekt Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Mgr. Anna Jánošíková
100.00 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.78 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
38.25 €
poplatok za uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
17.77 €
poplatok za uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
9.40 €
výkon funkcie zodpovednej osoby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
vodné Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
3.56 €
poplatok za uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
20.23 €
člensk príspevok RVC Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
72.28 €
členský príspevok ZMOS Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
14.54 €
vývoz komunálneho dopadu za október 2019 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
72.68 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
výkon funkcie zodpovednej osoby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Alexander Lozovský BRIZ
18.00 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
38.25 €
práce strojom UDS Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Zemné práce - Jozef Hrivnák
192.50 €
úhrada poplatku za uloženie odpadu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
10.70 €
výkon funkcie zodpovednej osoby Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
uloženie odpadu na skládku Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
17.96 €
uloženie odpadu na skládku Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
9.50 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
internet Dod.: SWAN, a.s.
59.96 €
vývoz komunálneho dopadu za september 2019 Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
52.92 €
kontrola a čistenie komínového telesa Dod.: Ďurina Marian
48.00 €
kalendáre na rok 2020 Dod.: Alexander Lozovský BRIZ
177.60 €
nájom a údržba kontajnerov Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
vývoz komunálneho dopadu za august 2019 Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
67.80 €
poplatok za uloženie odpadu za august 2019 Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
11.80 €
služby spoločnej úradovne Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
12.50 €
vypracovanie kúpnych zmlúv, uznesení OZ, návrhov na vklad Dod.: JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o
480.00 €
poplatok za uloženie odpadu za august 2019 Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
22.32 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
38.25 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
2.68 €
poplatok za uloženie odpadu za júl 2019 Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
26.80 €
poplatok za uloženie odpadu za júl 2019 Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
50.69 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
17.44 €
stavebné konania 1-6/2019 Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
200.00 €
vývoz VKK Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
72.27 €
vývoz komunálneho dopadu za júl 2019 Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
61.48 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
výkon funkcie zodpovednej osoby Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
poplatok za uloženie odpadu za jún 2019 Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
16.64 €
poplatok za uloženie odpadu za jún 2019 Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
8.80 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.11 €
vývoz fekálií Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
69.13 €
vývoz kom. odpadu za jún 2019 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
61.85 €
internet od 1.7 do 30.9.2019 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: SWAN, a.s.
59.96 €
kontrola bezpečnosti detského ihriska Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: EKOTEC s.r.o.
153.00 €
služby SOU bez stavebných konaní Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
37.50 €
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
vývoz kom. odpadu za máj 2019 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
81.24 €
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
nájom kontajnerov za 2. štvrťrok 2019 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
poplatok za uloženie odpadu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
29.12 €
poplatok za uloženie odpadu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
15.40 €
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
autorská licencia na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
32.40 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.00 €
vodné Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
2.68 €
šmýkačka na detské ihrisko Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: BPP s.r.o.
53.00 €
kancelárske kreslo Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: kanceláske stoličky.com s.r.o.
111.20 €
audit účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
480.00 €
vlajka SR Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Signo, s.r.o.
18.60 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.10 €
poplatok za uloženie odpadu Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
24.40 €
vývoz kom. odpadu za apríl 2019 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
51.06 €
vytýčenie vlastníckej hranice medzi pozemkami Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ing. Ľubomír Hanko - GEOREALITY
290.00 €
hlasové služby Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.00 €
Geometrický plán C-KN p.č. 12/3,184/4,186/2-4 Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: Ing. Ľubomír Hanko - GEOREALITY
297.00 €
doména a webhosting www.kalamenova.sk Odb.: Obec Kaľamenová
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Výkon funkcie Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
Výkon funkcie Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
Odmeny Dod.: Slovgram
38.40 €
Hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.50 €
Výtlačok ročenky Dod.: STAMAXplus, s.r.o.
100.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
66.31 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
71.32 €
Školenie Dod.: ZŠ Slovenské Pravno
20.36 €
Grafické kreslenie Dod.: KREMER publishing, s.r.o.
90.00 €
Stavebné rezivo Dod.: DREVO-STAV s.r.o.
168.34 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.00 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
14.65 €
Elektrina Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
38.00 €
Zmluva o diele Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
40.00 €
Rozbory vody Dod.: INGEO-ENVILAB, s.r.o.
169.80 €
Aktualizáca programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
21.00 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.50 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
175.50 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
52.55 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.36 €
Nájom a údržba Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
Zmluva o diele Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
40.00 €
Hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
Inzercia Dod.: Petit Press, a. s.
36.00 €
Výkon funkcie Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
Softvérové služby Dod.: 3Wslovakia s.r.o.
79.27 €
Internet Dod.: SWAN, a.s.
59.96 €
Stravné lístky Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
249.84 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
56.27 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.00 €
Preprava tovaru Dod.: FLORIAN, s.r.o.
25.00 €
Hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
Aktualizácia databáz Dod.: 3Wslovakia s.r.o.
19.68 €
Hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.70 €
Členský poplatok Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
14.20 €
Výkon funkcie Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
Členský poplatok Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
15.36 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
55.15 €
Poplatok za odpad Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
99.40 €
Čistenie komínového telesa Dod.: Ďurina Marian
43.20 €
likvidácia odpad. vôd Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
44.90 €
Služby stavebného úradu Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
37.50 €
Hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
Hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.50 €
Čistenie priekop Dod.: Správa ciest ŽSK, závod Turiec
624.00 €
Internet 1.10.2018 - 31.12.2018 Dod.: SWAN, a.s.
59.96 €
výkon funkcie za október 2018 Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
služby SOU bez stavebných konaní Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
37.50 €
Obecné noviny Dod.: INPROST s.r.o.
88.40 €
členský príspevok člena ZOHT Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
63.94 €
poplatok za uloženie odpadu 1- 10/2018 Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
413.89 €
rekonštrukcia min. prameňa Dod.: Jozef Bejdák
480.00 €
vývoz kom. odpadu za september 2018 Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
84.22 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
8.76 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.99 €
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
stravné lístky Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
153.84 €
potreviny- posedenie pre seniorov Dod.: Zdenko Čičmanec
61.35 €
vlajka a zástava Dod.: Jozef Šmrhola OLYMP
40.01 €
vianočné pozdravy Dod.: PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
21.85 €
kontrola a oprava hasiacich prístrojov Dod.: ALL FIRE SERVIS, spol. s.r.o.
26.59 €
darčekové predmety Dod.: Jozef Šmrhola OLYMP
188.88 €
údržba aplikačného progr. vybavenia Dod.: ATAK systems s. r. o.
48.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.19 €
internet od 1.10.2018 do 312.12.2018 Dod.: SWAN, a.s.
59.96 €
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
čistenie priekop Dod.: Správa ciest ŽSK, závod Turiec
624.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
služby SOU bez stavebných konaní Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
37.50 €
vývoz fekálií Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
44.90 €
kontrola, čistenie komínového telesa Dod.: Ďurina Marian
43.20 €
počítačové služby, spracovanie údajov Dod.: Ing. Jozef Jaško
25.00 €
nájom kontajnerov za 3. štvrťrok 2018 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.08 €
vybavenie obecnej kuchyne Dod.: G-TRADE s.r.o.
85.50 €
vybavenie obecnej kuchyne Dod.: CORA GASTRO s.r.o.
156.40 €
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.00 €
vývoz kom. odpadu za august 2018 Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
54.78 €
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
18.00 €
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
36.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.06 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.00 €
služby SOU bez stavebných konaní Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
37.50 €
vývoz kom. odpadu za jún 2018 Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
46.30 €
autorská licencia na verejné použitie hudobných diel Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
32.40 €
vývoz komunálneho odpadu za júl 2018 Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
58.00 €
vypracovanie dokumentácia GDPR Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,s.r.o.
240.00 €
nožničový stan 3x6m Dod.: Patrik Chovanec
160.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
internet od 1.7 do 30.9.2018 Dod.: SWAN, a.s.
59.96 €
kancelárske potreby a skartovačka Dod.: OficeLand s.r.o.
86.43 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
309.19 €
poistenie zodpovednosti miest a obcí Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
4.25 €
aktualizácia programov Topset Solutions Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
458.42 €
vývoz kom. odpadu za marec 2018 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.64 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.50 €
obecné noviny Dod.: INPROST s.r.o.
20.80 €
poistenie - Dom smútku Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
47.32 €
vývoz komunálneho odpadu za máj 2018 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
75.25 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.48 €
odvoz odpadu - čistenie nezák. skládky Dod.: Poľnohospodárske družstvo Turiec
60.00 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
3.50 €
elektronické spracovanie údajov Dod.: Ing. Jozef Jaško
20.00 €
koncesionársky poplatok Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
135.76 €
kancelárske potreby Dod.: OficeLand s.r.o.
86.43 €
doména a webhosting www.kalamenova.sk Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
meranie prenosných elekt. spotrebičov Dod.: Peter Obal
100.00 €
Tuja západná Smraragd Dod.: Green Art.Shop, s.r.o.
160.43 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.50 €
projektová dokumentácia Kultúrny dom - stavebné úpravy Dod.: Hplus, a.s.,
980.28 €
maľovaná cyklomapa Dod.: CBS spol. s.r.o.
180.00 €
stavebný materiál - stojisko kontajnerov Dod.: Miroslav Zimmerman
39.72 €
služby SOU bez stavebných konaní Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
37.50 €
refakturácia za zdravotné posudky Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
5.00 €
zriadenie webovej aplikácie www.kalamenova.sk Dod.: wbx, s.r.o.
540.00 €
vývoz komunálneho odpadu za apríl 2018 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.64 €
odmeny výkonným umelcom Dod.: Slovgram
38.50 €
stravné lístky Dod.: Edenred Slovakia s.r.o.
717.34 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.00 €
internet od 1.4. do 30.6.2018 Dod.: SWAN, a.s.
59.96 €
účtovný softwer - ročný poplatok Dod.: IVES Košice
83.65 €
zimná údržba komunikácií Dod.: Dušan Zádielský
700.00 €
potraviny zabíjačka Dod.: Zdenko Čičmanec
139.23 €
hlasové hovory Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.50 €
vývoz komunálneho odpadu za február Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.64 €
aktualizacia WinCITY Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
48.00 €
aktualizácia dát katastra Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
36.00 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
25.20 €
prevádzka a údržba VO Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
40.00 €
prevádzka a údržba VO Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
40.00 €
vývoz kom. odpadu za január 2018 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.64 €
údržba aplikačného programového vybavenie Dod.: ATAK systems s. r. o.
36.00 €
hlasové hovory Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.00 €
nájom a údržba kontajnerov Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
údržba aplikačného progr. vybavenia Dod.: ATAK systems s. r. o.
24.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.00 €
uloženie kom. odpadu za 4. štvrťrok 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.38 €
vývoz kom. odpadu za december 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.27 €
internet od 1.1. do 31.3.2018 Dod.: SWAN, a.s.
59.96 €
nájom kontajnerov za 4. štvrťrok 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
počítačové služby, spracovanie údajov Dod.: Ing. Jozef Jaško
20.00 €
uloženie odpadu na skládku TKO Hor. Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
33.12 €
členský príspevok člena ZOHT Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
12.77 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.08 €
poradenská a konzultačná činnosť pri žiadosti PRV Dod.: Ing. Miroslav Jánošík
200.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.60 €
vývoz komunálneho odpadu za november 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
73.58 €
Obecné noviny Dod.: Improst s.r.o.
67.60 €
diáre Dod.: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
39.90 €
vianočné pozdravy Dod.: PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
20.40 €
Služby SOU - stavebné konania Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
35.00 €
členský príspevok člena ZOHT Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
5.92 €
uloženie odpadu na skládku TKO Hor. Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
15.36 €
členský príspevok ZMOS Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
13.53 €
členský príspevok RVC Dod.: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
72.49 €
spracovanie verejného obstarávania Dod.: B&J Finance, s.r.o.
720.00 €
vývoz fekálií Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
71.81 €
stravné lístky Dod.: Vaša Slovensko s.r.o.
132.34 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
kalendáre na rok 2018 Dod.: Alexander Lozovský BRIZ
174.00 €
nájom kontajnerov za 3. štvrťrok 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
obedy pre zamestnancov Dod.: Jana Dominová D&D
69.12 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
asfaltový šindeľ - slatina Dod.: BauWeb s.r.o.
246.18 €
potraviny - posedenie pri guláši Dod.: Zdenko Čičmanec
138.51 €
trávna zmes Dod.: Mountfield SK, s.r.o.
49.00 €
zemné výkopové práce Dod.: BORN, s.r.o.
288.00 €
rozhlasová ústredňa Dod.: RH SOUND, s.r.o.
294.00 €
substrát a hnojivo pod tuje Dod.: LESKOL, s.r.o.
59.30 €
Tuja západná Smraragd Dod.: LESKOL, s.r.o.
640.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
farba - altánok slatina Dod.: DREVO-STAV s.r.o.
213.15 €
členský príspevok Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
14.03 €
vývoz kom. odpadu za júl 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.56 €
okenné sieťky Dod.: Radovan Pokrývka POKKY-STAV
68.32 €
zámková dlažba pred OÚ Dod.: Stavebniny DEK, s.r.o.
609.72 €
poistenie - Dom smútku Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
47.32 €
stavebný materiál-slatina Dod.: Miroslav Zimmerman
212.65 €
autorská licencia na verejné použitie hudobných diel Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
32.40 €
uloženie odpadu na skládku TKO Hor. Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
165.31 €
členský príspevok člena ZOHT Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
63.71 €
obedy pre zamestnancov Dod.: Jana Dominová D&D
43.78 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
prevádzka a údržba VO Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
40.00 €
technické prostriedky pre DHZ Dod.: FLORIAN, s.r.o.
1417.24 €
koše na smeti vonkajšie Dod.: Tomáš Hula
264.00 €
parkové lavičky Mesto Dod.: Tomáš Hula
780.00 €
elektronické spracovanie údajov Dod.: Ing. Jozef Jaško
20.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.41 €
prevádzka a údržba VO Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
40.00 €
toner do tlačiarne 2 ks Dod.: OneToo s.r.o.
33.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
uloženie kom. odpadu za 2. štvrťrok 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.46 €
vývoz kom.odpadu za jún 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.56 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.00 €
obedy pre zamestnancov Dod.: Jana Dominová D&D
80.64 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
158.45 €
rezivo - altánok na slatine Dod.: DREVO-STAV s.r.o.
718.83 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
informačná vitrína Dod.: Mestský mobiliár, spol. s.r.o.
467.00 €
Vtáčie búdky, búdky pre hmyz Dod.: LEGS, spol. s.r.o.
47.80 €
nájom kontajnerov za 2. štvrťrok 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
obedy pre zamestnancov Dod.: Jana Dominová D&D
105.98 €
vývoz kom. odpadu za máj 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
75.10 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
158.47 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
0.16 €
potraviny - deň matiek, MDD Dod.: Alena Čičmancová
125.05 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.14 €
Farby - ihrisko, studňa, zvonica Dod.: TATRAŠINDEL, s.r.o.
99.46 €
motorová kosačka HECHT Dod.: Ing. Ľubomír Kovalčík KOREKO
459.90 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.65 €
audit účtovnej závierky za rok 2016 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
450.00 €
Ručná pumpa na cintorín Dod.: PRODO s.r.o.
63.29 €
obedy pre zamestnancov Dod.: Jana Dominová D&D
82.94 €
vývoz komunálneho odpadu za marec 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
67.44 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.14 €
poistenie zodpovednosti miest a obcí Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
4.25 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
309.19 €
členský príspevok na využívanie IS DCOM Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
85.00 €
odmeny výkonným umelcom Dod.: Slovgram
38.50 €
činnosť technika BOZP, OPP, dokumentácia, kontrolná a poradenská činnosť Dod.: Mercelová Miroslava
200.00 €
revízia a meranie inštalácie budovy OÚ+odstránenie nedostatkov Dod.: Peter Obal
295.00 €
tuje na detské ihrisko Dod.: Lumigreen s.r.o.
61.69 €
geometrický plán Dod.: Ing. Ľubomír Hanko - GEOREALITY
247.00 €
doména a webhosting www.kalamenova.sk Dod.: webex media s.r.o.
72.00 €
uloženie kom.odpadu za 1.štvrťrok 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
45.05 €
vývoz kom. odpadu za marec 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.27 €
vývoz fekálií Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
44.80 €
aktualizácia programov Dod.: IVES Košice
83.65 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera cintorín + OÚ Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
248.35 €
vývoz komunálneho odpadu za apríl 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.64 €
uloženie odpadu na skládku TKO Hor. Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
22.27 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
310.42 €
aktualizácia dát katastra Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
36.00 €
zimná údržba komunikácií v obci Dod.: Dušan Zádielský
500.00 €
Verejná správa SR-ročný prístup na portál Dod.: Poradca podnikateľa, s.r.o.
96.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.99 €
palivové drevo - buk Dod.: DREVO-STAV s.r.o.
58.50 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
16.49 €
vývoz komunálneho odpadu za január 2017 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.13 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.99 €
vývoz kom. odpadu za december 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.13 €
uloženie kom.odpadu za 4.štvrťrok 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
50.57 €
stravné lístky - výmena Dod.: Vaša Slovensko s.r.o.
2.64 €
uloženie odpadu na skládku TKO Hor. Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
33.12 €
inzercia MY Turčianske noviny Dod.: Petit Press, a. s.
36.00 €
aktualizácia programov Topset Solutions Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
37.80 €
softwareové služby - Virtuálny cintorín Dod.: 3Wslovakia s.r.o.
79.27 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
96.40 €
vianočné pozdravy Dod.: PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
28.80 €
uloženie odpadu na skládku TKO Hor. Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
127.10 €
úhrada nákladov spojených s činnosťou Spol.obe. úradu Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
30.00 €
úhrada poplatkov za stavebné konania Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
200.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.99 €
stolové kalendáre Turiec 2017 Dod.: Alexander Lozovský BRIZ
174.00 €
vianočná hviezda Dod.: INkom s.r.o
64.02 €
vývoz kom. odpadu za október 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.53 €
vianočné osvetlenie Dod.: CORCOM s.r.o.
96.84 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.15 €
Mikuláš - balíčky, občerstvenie Dod.: Alena Čičmancová
165.50 €
nájom kontajnerov za 4. štvrťrok 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.99 €
kniha Turiec a Kremnicko z neba Dod.: CBS spol. s.r.o.
44.00 €
vývoz kom. odpadu za november 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
71.45 €
obecné noviny Dod.: Improst s.r.o.
67.60 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
4.38 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
perá s erbom, nástenné kalendáre Dod.: Jozef Šmrhola OLYMP
142.32 €
členský príspevok RVC Dod.: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
72.49 €
náklady súvisiace s činnosťou Spoločného obecného úradu Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
30.00 €
ročná kontrola detského ihriska Dod.: EKOTEC s.r.o.
276.00 €
potraviny - posedenie pri guláši Dod.: Alena Čičmancová
75.75 €
poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania Dod.: EuroPro Slovensko n.o.
390.00 €
nájom kontajnerov za 3. štvrťrok 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
trezor Dod.: PP COMP s.r.o.
79.00 €
vývoz fekálií Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
44.81 €
uloženie kom.odpadu za 3.štvrťrok 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
46.37 €
vývoz kom. odpadu za september 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.29 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
vývoz kom. odpadu za august 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.29 €
vypracovanie rozpočtu na spevnené plochy na cintoríne Dod.: Ing. Pavol Simonides
50.00 €
autorská licencia na verejné použitie hudobných diel Dod.: Slovgram
32.40 €
údržba aplikačného progr. vybavenia Dod.: ATAK systems s. r. o.
36.00 €
stravné lístky Dod.: Vaša Slovensko s.r.o.
405.34 €
náklady súvisiace s činnosťou Spoločného obecného úradu Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
30.00 €
farby - plot Dod.: BAZ s.r.o.
59.00 €
farby a štetce - ihrisko Dod.: TATRAŠINDEL, s.r.o.
114.12 €
letecké fotografovanie obce-dofakturácia Dod.: CBS spol. s.r.o.
23.00 €
inštruktážny brožúra Dod.: Marianna Véghová
126.00 €
vytýčenie vlastníckej hranice medzi pozemkami Dod.: Ing. Ľubomír Hanko - GEOREALITY
167.00 €
obrezky na kúrenie Dod.: DREVO-STAV s.r.o.
160.00 €
letecké fotografovanie obce Dod.: CBS spol. s.r.o.
88.80 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.17 €
uloženie kom.odpadu za 2.štvrťrok 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
59.98 €
vývoz kom. odpadu za jún 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
71.62 €
nájom kontajnerov za 2. štvrťrok 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.12 €
audit účtovnej závierky za rok 2015 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
430.00 €
elektrika Dod.: SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
7.53 €
elektrika Dod.: SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
292.44 €
elektrika Dod.: SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
2.13 €
vývoz kom. odpadu za máj 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
46.33 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
5.26 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.20 €
úhrada nákladov spojených s činnosťou Spol.obe. úradu Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
30.00 €
úhrada členského Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
100.00 €
poistenie - Dom smútku Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
47.32 €
elektrika Dod.: SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
191.93 €
potraviny - deň matiek Dod.: Alena Čičmancová
96.60 €
toner do tlačiarne 2 ks Dod.: OneToo s.r.o.
34.00 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera cintorín Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
126.91 €
vývoz fekálií Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
42.65 €
elektrika Dod.: SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
191.93 €
vývoz kom. odpadu za apríl 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.92 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
kontrola, čistenie komínového telesa Dod.: Ďurina Marian
39.60 €
nájom kontajnerov za 1. štvrťrok 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
vývoz kom. odpadu za marec 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
45.96 €
uloženie kom.odpadu za 1.štvrťrok 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
46.37 €
kancelárske potreby Dod.: OficeLand s.r.o.
61.01 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.12 €
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu Dod.: Slovgram
38.50 €
zimná údržba komunikácií v obci Dod.: Zádielský Dušan
140.00 €
aktualizácia programov Dod.: IVES Košice
83.65 €
suroviny - obecná zabíjačka Dod.: Alena Čičmancová
80.73 €
ošípaná - obecná zabíjačka Dod.: Poľnohospodárske družstvo Turiec
179.40 €
doména a webhosting www.kalamenova.sk Dod.: webex media s.r.o.
72.00 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
309.19 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
458.42 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
36.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
34.50 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.80 €
obrusy - voľby do NR SR Dod.: OVITEX s.r.o.
87.52 €
montáž plynového spotrebiča Dod.: Ján Myslovič - Tempoplyn
132.12 €
letecké fotografovanie obce Dod.: CBS spol. s.r.o.
96.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
zástavy Dod.: DLD s.r.o.
54.00 €
vývoz kom. odpadu za február 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
45.96 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
8.40 €
údržba aplikačného progr. vybavenia Dod.: ATAK systems s. r. o.
30.00 €
vývoz kom.odpadu za január 2016 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
46.72 €
montáž obložkovej zárubne Dod.: Radovan Pokrývka POKKY-STAV
150.00 €
elektrika Dod.: SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
191.93 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
vývoz kom. odpadu za október 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.17 €
vývoz kom. odpadu za december 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
71.23 €
uloženie kom.odpadu za 4.štvrťrok 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
52.92 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
161.34 €
inzercia MY Turčianske noviny Dod.: Petit Press, a. s.
36.00 €
poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
40.56 €
ročná licencia - cintorín Dod.: 3Wslovakia s.r.o.
79.27 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
úhrada za služby verejnosti RTVS Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
154.27 €
štúdia uskutočniteľnosti Program rozvoja vidieka Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1075.20 €
vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
120.00 €
vianočné karty,diare Dod.: Jozef Šmrhola OLYMP
122.51 €
členský príspevok Dod.: Partnerstvo Horného Turca
63.75 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
26.50 €
stavebné práce na obnove a prestavbe kuchyne Dod.: Radovan Pokrývka POKKY-STAV
7704.00 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
5.26 €
obecné noviny Dod.: Improst s.r.o.
67.60 €
vývoz kom. odpadu za november 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.80 €
úhrada poplatkov za stavebné konania Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
100.00 €
členský príspevok člena ZOHT Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
43.48 €
uloženie odpadu na skládku TKO Hor. Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
112.80 €
členský príspevok RVC Dod.: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
72.49 €
kontrola a oprava hasiacich prístrojov Dod.: Ivan Stuchlý SKRAPY
103.80 €
členský príspevok člena ZOHT Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
6.66 €
úhrada členského Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
14.02 €
náklady súvisiace s činnosťou Spoločného obecného úradu Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
120.00 €
uloženie odpadu na skládku TKO Hor. Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
17.28 €
nájom kontajnerov za 4. štvrťrok 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera cintorín + OÚ Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
459.12 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
163.39 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
stavebný materiál - IOM Dod.: Miroslav Zimmerman
283.80 €
stolové kalendáre Turiec 2016 Dod.: Alexander Lozovský BRIZ
159.00 €
odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
32.40 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
128.81 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.83 €
stavebný materiál - IOM Dod.: Miroslav Zimmerman
159.50 €
darčekové predmety Dod.: VAV & ROSSI, s.r.o.
187.80 €
kvalifikovaný systémový certifikát na HSM Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
údržba aplikačného progr. vybavenia Dod.: ATAK systems s. r. o.
18.00 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
179.10 €
uloženie kom.odpadu za 3.štvrťrok 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
52.92 €
vývoz kom.odpadu za september 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.41 €
vývoz kom.odpadu Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.04 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
159.52 €
nájom kontajnerov za 3. štvrťrok 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
vývoz kom.odpadu za august 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.80 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
oprava a údržba zvonice Dod.: Ján Voštinák
843.99 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
157.44 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
192.49 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
154.03 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
čistenie priekop Dod.: Správa ciest ŽSK, závod Turiec
93.60 €
nastavenie a konfigurácia PC Dod.: ATAK systems s. r. o.
24.00 €
vývoz kom.odpadu za júl 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
71.99 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.77 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.54 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
160.66 €
členský príspevok člena ZOHT Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
22.98 €
uloženie odpadu na skládku TKO Hor. Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
59.62 €
Projekt stavby "Odvedenie dažďových vôd" Dod.: Ing. Ján Šmál
852.00 €
údržba aplikačného progr. vybavenia Dod.: ATAK systems s. r. o.
18.00 €
uloženie kom.odpadu za 2.štvrťrok 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.38 €
vývoz kom.odpadu za jún 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.41 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
159.26 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
216.79 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
171.58 €
nájom kontajnerov za 2. štvrťrok 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
servisný výjazd Dod.: gaya s.r.o.
24.00 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
1.75 €
poistenie - Dom smútku Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
47.32 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
209.77 €
zimná údržba komunikácií v obci Dod.: Dušan Zádielský
180.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2014 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
430.00 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
154.50 €
toner do tlačiarne 4 ks Dod.: OneToo s.r.o.
68.00 €
publikácie Praktické komentáre pre mestá a obce Dod.: Poradca podnikateľa, s.r.o.
25.84 €
servisný poplatok na rok 2015 Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
24.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
vývoz kom.odpadu za máj 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.41 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
158.44 €
vývoz fekálií Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
43.97 €
vývoz kom.odpadu za apríl 2015 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.41 €
inštalácia WinCITY Registratúra, prepojenie programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
12.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.49 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
247.98 €
údržba aplikačného progr. vybavenia Dod.: ATAK systems s. r. o.
18.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
171.34 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
176.58 €
Odmeny výkonnyým umelcom za verejný prenos rozhlasom Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Slovgram
33.50 €
Hlasové služby Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
Hlasové služby Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
Vývoz komunálneho odpadu na marec 2015 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.41 €
Poistenie zodpovednosti miest a obcí Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
4.25 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
309.19 €
Nájom a údržba 1100l kontajnera za 1. štvrťrok 2015 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
Veľkoobjemný kontajner Budiš Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
159.77 €
Komunálny odpad za 1. štvrťrok 2015 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
42.34 €
Aktualizácie softwaru Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: IVES Košice
83.65 €
Prasa Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Turiec
195.00 €
Splátka za webstránku Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: webex media s.r.o.
72.00 €
Aktualizácia programov za rok 2015 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
458.42 €
Elektrina Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
114.93 €
Členský príspevok ZMOT rok 2015 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
14.45 €
Vývoz veľkoobjemného kontajnera - Budiš Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
155.05 €
Vývoz veľkoobjemného kontajnera - Budiš Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
278.56 €
Kompletný zoznam obcí a miest Slovenska Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: DATATRADE s.r.o.
28.60 €
Hlasové služby Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
Vodné Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
1.75 €
Hlasové služby Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
Dodanie softwareových služieb Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: 3Wslovakia s.r.o.
79.27 €
Zimná údržba komunikácií Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Zádielský Dušan
220.00 €
Toner Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: OneToo s.r.o.
34.00 €
Vývoz komunálneho odpadu za január 2015 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
46.21 €
Údržba aplikačného prog. vybavenia Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: ATAK systems s. r. o.
24.00 €
Vývoz veľkoobjemného kontajnera - Budiš Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
151.40 €
Hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
163.94 €
Hlasové služby Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.06 €
Vývoz veľkoobjemného kontajnera - Budiš Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
194.68 €
Vývoz veľkoobjemného kontajnera - Budiš Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
166.51 €
Uloženie komunálneho odpadu za 4. štvrťrok 2014 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
52.92 €
Vývoz komunálneho odpadu za december Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
70.85 €
Mikulášske balíčky + darčekové koše Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Alena Čičmancová
137.50 €
Hlasové služby Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.46 €
Vianočný pozdrav - MY Turčianske noviny Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Petit Press, a. s.
36.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
29.40 €
Úhrada podielu nákladov na vypracovaní Programu odpadového hospodárstva Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
75.00 €
Uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
21.89 €
Členský poplatok Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
8.44 €
Nájom a údržba 1100 l kont. za 4. štvrťrok 2014 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
Obecné noviny Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Improst s.r.o.
67.60 €
Úhrada členského Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
13.86 €
Ročný poplatok za vedenie účtu - cenné papiere Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
39.96 €
Vývoz veľkoobjemného kontajnera - Budiš Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
221.08 €
Vianočná reťaz Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: TIPA, s.r.o.
64.87 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
142.09 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
5.26 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
132.82 €
pamätné listy, darčekové predmety pre poslancov Dod.: Jozef Šmrhola OLYMP
291.58 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.85 €
vývoz komunálneho odpadu za november 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.80 €
kontrola, čistenie komínov Dod.: Ďurina Marian
39.60 €
vianočné oznámenia Dod.: PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
20.50 €
členský príspevok člena združenia Dod.: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
72.49 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
124.38 €
vývoz fekálií Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
43.97 €
doprava Tatra 815 - prevoz kociek Dod.: Miroslav Zimmerman
170.16 €
dodávka a montáž pouličného svietidla Dod.: Tibor Šošovička - ELMONT
92.21 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.76 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
223.75 €
vývoz komunálneho odpadu za október 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.80 €
Stolové kalendáre TURIEC 2015 Dod.: Alexander Lozovský BRIZ
183.00 €
priekopové tvárnice Dod.: Miloslava Kršková - PREFABETÓN
1680.00 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
163.96 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
169.40 €
účasť na seminári Elektronické trhovisko Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
12.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
členský príspevok člena združenia Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
17.06 €
uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
44.26 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.00 €
vývoz komunálneho odpadu za september 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.14 €
uloženie kom. odpadu za 3. štvrťrok 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
44.69 €
oprava rozhlasu Dod.: MK hlas s.r.o.
80.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.52 €
čistenie rigolov Dod.: Správa ciest ŽSK, závod Turiec
124.80 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
170.77 €
školné za základnú prípravu členov DHZ Dod.: Dobrovoľná pož.ochrana SR
60.00 €
vývoz komunálneho odpadu za august 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.14 €
vývoz veľkoobjem.kontajnera - cintorín Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
123.78 €
nájom kontajnera na separ.zber Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
servis internetu Dod.: gaya s.r.o.
12.00 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
143.28 €
uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
48.96 €
členský príspevok člena Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
18.87 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
27.09 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
148.38 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
chladnička kombinovaná Dod.: František Majtán- EURONICS TPD
268.89 €
vývoz komunálneho odpadu za júl 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
72.98 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
132.24 €
spracovanie Programu hospod. a soc. rozvoja obce Dod.: Regionálny rozvojová agentúra Turiec
150.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.11 €
kancelárske potreby Dod.: OficeLand s.r.o.
30.01 €
servis internetu + výmena antény Dod.: gaya s.r.o.
91.00 €
postrek Roudup Biaktiv Dod.: Ing. Bartuš Róbert
272.26 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
146.12 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
154.76 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš /sklo/ Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
70.56 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
154.76 €
vývoz komunálneho odpadu za jún 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.14 €
uloženie kom. odpadu za 2. štvrťrok 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
45.36 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
144.29 €
bezpečnostný projekt Dod.: Insomnium, s.r.o.
316.80 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
148.15 €
licencia antivírus ESET na 2 roky Dod.: ATAK systems s. r. o.
50.00 €
Obecné noviny na rok 2014 Dod.: Improst s.r.o.
15.60 €
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
32.40 €
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
42.12 €
úhrada nákladov Spoločného obecného úradu Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
92.94 €
audit účtovnej závierky za rok 2013 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
430.00 €
vývoz komunálneho odpadu za máj 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.77 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
164.98 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
3.50 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
118.13 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.85 €
Jatočná ošípaná /fašiangová zabíjačka/ Dod.: Poľnohospodárske družstvo Turiec
216.00 €
aktualizácia programov za rok 2014 Dod.: IVES Košice
83.65 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
133.46 €
spracovanie Programu hospod. a soc. rozvoja obce Dod.: Regionálny rozvojová agentúra Turiec
150.00 €
vývoz komunálneho odpadu za apríl 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.14 €
poistenie- zodpovednosť miest a obcí Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
4.25 €
aktualizácia programov za rok 2014 Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
433.92 €
poštová schránka Dod.: KĽUČKA s.r.o.
22.90 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
doména a webhosting www.kalamenova.sk Dod.: webex media s.r.o.
72.00 €
účasť na seminári Dod.: eGov Systems s.r.o.
60.00 €
odmeny výkonným umelcom za verejný prenos rozhlasom Dod.: Slovgram
33.50 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
27.55 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
126.18 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
144.12 €
uloženie kom. odpadu za 1. štvrťrok 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
45.36 €
nájom kontajnera na separ.zber Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
55.75 €
vývoz komunálneho odpadu za marec 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.77 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
113.24 €
údržba aplikačného progr. vybavenia Dod.: ATAK systems s. r. o.
36.00 €
vývoz komunálneho odpadu za február 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.77 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.16 €
zimná údržba komunikácií Dod.: Dušan Zádielský
100.00 €
servis internetu Dod.: gaya s.r.o.
12.00 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
oprava archivácie Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
12.00 €
doména a webhosting www.kalamenova.sk Dod.: webex media s.r.o.
36.00 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
143.21 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
170.75 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
174.62 €
servis internetu Dod.: gaya s.r.o.
12.00 €
ročná licencia na www.virtualnycintorin.sk Dod.: 3Wslovakia s.r.o.
79.27 €
ročný poplatok za progr. vybavenie SEA Dod.: JRS software s.r.o.
18.00 €
vývoz komunálneho odpadu za január 2014 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.39 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.95 €
aktualizácia programov za rok 2013 Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
16.80 €
členské za rok 2014 Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
13.53 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
0.86 €
vyúčtovanie spotreby elektriny od 1.1.2013-31.12.2013 Dod.: SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
23.21 €
vývoz komunálneho odpadu za december 2013 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.77 €
uloženie kom.odpadu za 4.štvrťrok 2013 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
45.36 €
poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
39.96 €
finančný spravodajca Dod.: Poradca podnikateľa, s.r.o.
14.21 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
153.01 €
vysprávka cesty Dod.: Správa ciest ŽSK, závod Turiec
291.60 €
Elektrika - nedoplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
44.81 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.47 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
147.11 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
0.86 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
158.94 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
28.80 €
členský príspevok člena Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
11.10 €
Obecné noviny na rok 2014 Dod.: Improst s.r.o.
52.00 €
vykonanie prev. protipož. kontroly Dod.: Ivan Oravec
20.00 €
vianočné oznámenia Dod.: PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
15.60 €
Mikulášske balíčky a potraviny Dod.: Alena Čičmancová
86.90 €
nastavenie PC Dod.: ATAK systems s. r. o.
20.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.11 €
vývoz komunálneho odpadu za november 2013 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.53 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
doplatok za plastové okná a dvere Dod.: Jozef Móric - JOMI
279.70 €
úhrada poplatkov za stavebné konania Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
400.00 €
náklady súvisiace s činnosťou Spoločného obec.úradu Dod.: Mesto Turčianske Teplice - Spoločný obecný úrad
92.94 €
členský príspevok člena Dod.: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
72.49 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
134.39 €
vývoz komunálneho odpadu za október 2013 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.53 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
121.14 €
kalendáre na rok 2014 Dod.: VAV & ROSSI, s.r.o.
167.27 €
členský príspevok člena združenia Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
12.95 €
uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
33.66 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
tkané koberce do Domu smútku Dod.: Dušan Hýl - ORKOB
90.48 €
vývoz komunálneho odpadu za september 2013 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
48.53 €
uloženie kom. odpadu za 3.štvrťrok 2013 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
58.80 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.57 €
záloha na plastové okná a dvere Dod.: Jozef Móric - JOMI
300.00 €
oprava pouličného osvetlenia+materiál Dod.: Tibor Šošovička - ELMONT
53.71 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
143.26 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.06 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
153.24 €
dodávka a montáž pouličného svietidla Dod.: Stanislav Ličko - ELISTA
109.48 €
vývoz komunálneho odpadu za august 2013 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
49.28 €
vývoz fekálií Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
46.01 €
uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
44.74 €
členský príspevok člena združenia Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
17.24 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
144.40 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
vodné Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
0.86 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.80 €
úrazové poistenie - aktivačná činnosť Dod.: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
3.25 €
vývoz komunálneho odpadu za júl 2013 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
67.66 €
hlasové služby Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
Program WinCITY Registratúra Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
hlasové služby Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.98 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
163.03 €
Výroba a montáž detského ihriska Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: DREVO-STAV s.r.o.
3500.00 €
Archívne škatule Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: OficeLand s.r.o.
31.80 €
vyúčtovanie spotreby elektriny od 1.1.2013-21.5.2013 Dod.: SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
30.53 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
40.07 €
vývoz komunálneho odpadu za jún 2013 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
45.22 €
uloženie kom. odpadu za 2.štvrťrok 2013 Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
36.29 €
vývoz veľkoobjem. kontajnera - Budiš Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
144.62 €
hlasové služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.99 €
doména a webhosting www.kalamenova.sk Dod.: webex media s.r.o.
45.00 €
údržba aplikačného progr. vybavenia Dod.: ATAK systems s. r. o.
22.50 €
zriadenie webovej aplikácie www.kalamenova.sk Dod.: webex media s.r.o.
360.00 €
hlasové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.67 €
prilby pre DHZ Dod.: Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV
131.44 €
Tričká DHZ Dod.: 1996 s.r. o.
172.42 €
vývoz veľkoobjem.kont. - závod Budiš Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
135.28 €
vodné Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
1.72 €
vývoz komunálneho odpadu za máj 2013 Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
47.11 €
poistenie Dom smútku Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
47.32 €
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov Odb.: Ing. Jaroslav Šmiček
Dod.: Slovgram
33.50 €