Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Kaľamenová zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Kaľamenová na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce má 5 poslancov.

Poslanci OZ:

Dušan Zádielský - zástupca starostky

Michal Cengel

Alena Čičmancová

Lucia Šmičeková Čičmancová

Ján Zelienka