Kontakty

Toto webové sídlo www.kalamenova.sk spravuje Obec Kaľamenová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kaľamenová 

Adresa:
Obecný úrad Kaľamenová 
Kaľamenová 11
038 22 Kaľamenová

IČO: 00633909

Samosprávny kraj: Žilinský 
Okres: Turčianske Teplice
Región: Turiec
Počet obyvateľov: 87 
Rozloha: 579 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1240

Všeobecné informácie: info@kalamenova.sk
Podateľňa: podatelna@kalamenova.sk
Starosta: starosta@kalamenova.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@kalamenova.sk

Obecný úrad: 
Tel.:
 +421 43 / 496 26 36

Starostka: +421 917 815 856

E-mail: obeckalamenova@gmail.com

Kompetencie:
Obec Kaľamenová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec KaľamenováSpoločný stavebný úrad Dubové, SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk